Služby


Naše advokátní kancelář poskytuje v rámci českého práva tyto služby:

• právní poradenství a konzultace
• přípravu listin, zejména sepisování smluv a ostatních právních dokumentů
• soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek a dalších nároků
• zastupování před soudy nebo jinými orgány na základě plné moci

Specializujeme se v těchto oblastech
Adresa:
Vyšehradská 420/19
128 00 Praha 2 - Nové Město
Česká Republika
Kontakt:
telefon: +420 222 517 555
email: ak@intralegem.cz
www.intralegem.cz
© 2016 Kůs & Kůs - Advokátní Kancelář