Informace pro klienty


Způsob výkonu advokacie
Právní služby poskytujeme samostatně jako spolupracující advokáti.

Cena právních služeb
Výše odměny advokáta je obvykle předem dohodnuta s klientem při první konzultaci před převzetím věci, příp. se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o mimosmluvní odměně (advokátní tarif). Více informací o výši odměny advokáta naleznete zde.

Pojištění odpovědnosti
V souladu se zákonem o advokacii máme uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu advokacie, a to každý advokát na částku 7 mil. Kč.

Ochrana osobních údajů (GDPR)
V souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy o poskytování právních služeb vyžadujeme některé osobní údaje, které následně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracováváme. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Povinnosti dle AML předpisů
Jako advokáti jsme v některých případech povinnými osobami ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Více informací o našich povinnostech naleznete zde.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tímto informujeme klienty, kteří jsou spotřebiteli, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem – spotřebitelem vyplývajících ze smlouvy o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz.

Adresa:
Vyšehradská 420/19
128 00 Praha 2 - Nové Město
Česká Republika
© 2016 Kůs & Kůs - Advokátní Kancelář