O nás


Poskytujeme komplexní právní služby zejména v těchto oblastech českého práva:


Mgr. Vladimír Kůs

ev. č. ČAK 12776, zahájil jako samostatný advokát činnost v roce 2010.

V advokacii působí od roku 2003, kdy po absolvování studia na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně pracoval v advokátní kanceláři v Praze.

Zaměření: občanské právo, obchodní právo, obchodní společnosti, dopravní trestné činy, exekuce.

Jazyky: český a anglický.


Mgr. Ondřej Kůs

ev. č. ČAK 16393, je advokátem od roku 2015.

Advokacii se věnuje od roku 2012, kdy úspěšně absolvoval studium na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

V letech 2010-2011 absolvoval dvousemestrální studijní pobyt na právnické fakultě Université de Bourgogne v Dijonu, Francie.

Specializace: právo nemovitostí, závazkové právo, právo obchodních korporací.

Jazyky: čeština, francouzština a angličtina.


Mgr. Václav Valenta, Ph.D.

je uznávaným odborníkem v oblasti dopravy, mezinárodního dopravního práva, trestných činů a správních deliktů souvisejících s touto oblastí s více jak 25 letou praxí při vyšetřování a zjišťování příčin dopravních nehod, včetně jejich dokumentování a analyzování. Je členem české společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum. Je autorem publikací v oblasti dopravního práva, návykových látek v dopravě, dokumentování míst dopravních nehod apod. Přednášel na Neuss, Villingen-Schwenningen (SRN), Justiční akademii Kroměříž, Policejní akademii Praha, Mezinárodních kongresech v Paříži, Gimbornu (SRN), Praze.

Studium: Pedagogická fakulta VŠ Pedagogická Hradec Králové, Dopravní fakulta ČVUT Praha – doktorské studium, VUT Brno – Ústav soudního inženýrství.

Adresa:
Vyšehradská 420/19
128 00 Praha 2 - Nové Město
Česká Republika
© 2016 Kůs & Kůs - Advokátní Kancelář