O nás


Mgr. Vladimír Kůs

Zahájil činnost jako samostatný advokát ve své kanceláři v roce 2010.

V advokacii působí od roku 2003, kdy po absolvování studia na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně pracoval v advokátní kanceláři v Praze.

Mgr. Vladimír Kůs mimo jiné úspěšně složil státní jazykovou zkoušku z jazyka anglického a dále studoval dva semestry na Yuba College v Kalifornii v USA.

Převažující zaměření: obchodní společnosti, smlouvy, pohledávky, nemovitosti, dopravní delikty.

Jazyky: český, anglický a francouzský


Mgr. Ondřej Kůs

Ev. č. advokáta 16393, je advokátem a společníkem advokátní kanceláře od roku 2015. Do advokátní kanceláře nastoupil roku 2012 po úspěšném absolvování studia na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

V letech 2010-2011 absolvoval dvousemestrální studijní pobyt na právnické fakultě Université de Bourgogne v Dijonu, Francie.

Specializace: právo nemovitostí, závazkové právo, právo obchodních korporací, právo EU a dopravní delikty.

Jazyky: český, anglický a francouzský


Mgr. Václav Valenta, Ph.D.

je uznávaným odborníkem v oblasti dopravy, mezinárodního dopravního práva, trestných činů a správních deliktů souvisejících s touto oblastí s více jak 25 letou praxí při šetření a vyšetřování příčin dopravních nehod, jejich dokumentování a analyzování. Je členem české společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum. Je autorem publikací v oblasti dopravního práva, návykových látek v dopravě, dokumentování míst dopravních nehod apod. Přednášel na Neuss, Villingen-Schwenningen (SRN), Justiční akademii Kroměříž, Policejní akademii Praha, Mezinárodních kongresech v Paříži, Gimbornu (SRN), Praze.

Studium: Pedagogická fakulta VŠ Pedagogická Hradec Králové, Dopravní fakulta ČVUT Praha – doktorské studium, VUT Brno – Ústav soudního inženýrství

Adresa:
Vyšehradská 420/19
128 00 Praha 2 - Nové Město
Česká Republika
Kontakt:
telefon: +420 222 517 555
email: ak@intralegem.cz
www.intralegem.cz
© 2016 Kůs & Kůs - Advokátní Kancelář