Kontakt


Adresa kanceláře:
Vyšehradská 420/19
128 00 Praha 2 - Nové Město

email: ak@intralegem.cz
www.intralegem.cz
Mgr. Vladimír Kůs, advokát Mgr. Ondřej Kůs, advokát
telefon: +420 725 035 939 telefon: +420 725 978 651
email: vk@intralegem.cz email: ok@intralegem.cz
Adresa:
Vyšehradská 420/19
128 00 Praha 2 - Nové Město
Česká Republika
© 2016 Kůs & Kůs - Advokátní Kancelář