Úvodem


Advokátní kancelář Kůs & Kůs poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech občanského a obchodního práva se zaměřením na nemovitosti a obchodní společnosti a dále v oblasti trestního a správního práva se zaměřením na dopravní nehody a delikty.

Advokátní kancelář poskytuje služby v českém, anglickém a francouzském jazyce.

Při poskytování našich služeb uplatňujeme pružný a citlivý přístup k potřebám a možnostem klienta, přitom dodržujeme důsledně všechny povinnosti stanovené pro výkon advokacie, zejména povinnost mlčenlivosti.

Naším cílem je poskytnout právní služby kvalitně a efektivně.

Adresa:
Vyšehradská 420/19
128 00 Praha 2 - Nové Město
Česká Republika
Kontakt:
telefon: +420 222 517 555
email: ak@intralegem.cz
www.intralegem.cz
© 2016 Kůs & Kůs - Advokátní Kancelář