Úvod


Pro naše klienty vždy hledáme efektivní právní řešení skrze české právo, přičemž se řídíme pravidlem:

„V jednoduchosti je síla.“

Přestože český právní řád je poměrně komplikovaný systém právních norem, snažíme se vždy našim klientům nabídnout srozumitelná a pokud možno jednoduchá právní řešení. Při poskytování právních služeb uplatňujeme individuální přístup k potřebám a možnostem klienta a důsledně dbáme povinnosti mlčenlivosti a ochrany práv a zájmů klienta.

Mgr. Vladimír Kůs, advokát Mgr. Ondřej Kůs, advokát
Adresa:
Vyšehradská 420/19
128 00 Praha 2 - Nové Město
Česká Republika
© 2016 Kůs & Kůs - Advokátní Kancelář