Obchodní společnosti


V oblasti práva obchodních korporací poskytujeme zejména tyto právní služby:

• založení obchodní společnosti na míru
• převody obchodních podílů nebo akcií
• organizace valných hromad
• snížení nebo zvýšení základního kapitálu
• přeměny obchodních společností (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy)
• zrušení obchodní společnosti a její likvidace
• zápisy do obchodního rejstříku


V oblasti obchodních závazků nabízíme zejména:

• přípravu a sepsání obchodních smluv včetně jejich změn nebo ukončení
• zajištění pohledávek (ručení, zástavní právo, zajišťovací převod práva, směnka apod.) a jejich vymáhání (započtení, postoupení pohledávky, převzetí dluhu apod.)

Adresa:
Vyšehradská 420/19
128 00 Praha 2 - Nové Město
Česká Republika
© 2016 Kůs & Kůs - Advokátní Kancelář