Nemovitosti


V oblasti práva nemovitostí máme velmi bohaté zkušenosti při poskytování právních služeb spojených se správnou bytových, průmyslových i zemědělských nemovitostí, zejména nájmy nebo pachty. Dále poskytujeme komplexní právní služby spojené s převody nemovitostí, které zahrnují přípravu a sepsání listin potřebných pro převod nemovitostí (např. kupní nebo darovací smlouva, návrh na zápis do katastru apod.) a případně i advokátní úschovu peněz či listin.

Advokátní úschova zahrnuje přijetí peněz do úschovy a jejich vydání za účelem zaplacení kupní ceny a případně daně z nabytí nemovitých věcí na příslušný účet u banky. Při provádění advokátních úschov postupujeme v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dále dodržujeme podmínky bezpečnosti úschovy. Peníze přijímáme do úschovy zásadně na samostatný bankovní účet úschovy. O všech pohybech peněz v rámci úschovy písemně vyrozumíme všechny účastníky úschovy. Všechny úkony spojené s úschovou činí advokát nebo koncipient, přičemž při vydání peněz z úschovy provádí příkaz k výplatě (platební příkaz) současně dva advokáti. K úschově nabízíme sepsání nebo kontrolu standardní kupní nebo jiné převodní smlouvy a návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí za zvýhodněnou cenu.

Dále poskytujeme právní služby spojené se zřízením služebností - věcných břemen, zástavních práv včetně zápisů nebo výmazů těchto práv v katastru nemovitostí.

Adresa:
Vyšehradská 420/19
128 00 Praha 2 - Nové Město
Česká Republika
© 2016 Kůs & Kůs - Advokátní Kancelář