Dopravní nehody


V oblasti správního a trestního práva se specializujeme na problematiku provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejména dopravní nehody a delikty v dopravě.

Při řešení případů spolupracujeme se zkušenými a uznávanými odborníky v oboru doprava. Díky této spolupráci jsme schopni klientovi poskytnout komplexní informace a efektivní právní služby včetně vyhotovení odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.

Na úvod poskytujeme klientům konzultaci za účasti zkušeného odborníka, při které klient získá potřebné technické a právní informace k ochraně svých práv. Po úvodní konzultaci je na klientovi, zda se rozhodne dále využít naše služby a nechá se právně zastupovat či nikoli.

Adresa:
Vyšehradská 420/19
128 00 Praha 2 - Nové Město
Česká Republika
© 2016 Kůs & Kůs - Advokátní Kancelář